10. nap

ÁRAD

Ráhangoló

“Bár akkor nagyon nehéz volt, ma már látom: jó, hogy így történt.” Te milyen emlékedről, megtapasztalásodról mondhatnád el ezt?Előkészület

Elhelyezkedem, és ellazítom magam. Testem a Szentlélek temploma, a lelkem otthona. Önátadásom jeléül kinyitom a tenyeremet, és figyelmemet odairányítom. Itt vagyok. Jelen vagyok. 

Elmélkedés

Nyolc Boldogság Közösség: Mon Seigneur et mon Dieu

Imagyakorlat

Olvasd el a szentírási részt! Képzeld el magad a jelenetben!

János 20, 19-23.

Mikor azon a napon, a hét első napján este lett, és a helyiség ajtaja, ahol a tanítványok összegyűltek, be volt zárva a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, megállt középen, és azt mondta nekik: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, amikor meglátták az Urat. Aztán újra szólt hozzájuk: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.” S miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk: „Vegyétek a Szentlelket!”

 

János 20, 24-29
Tamás pedig, egy a tizenkettő közül, akit Ikernek hívnak, nem volt velük, amikor eljött Jézus. 25A többi tanítvány elmondta neki: »Láttuk az Urat!« Ő azonban így szólt: »Hacsak nem látom kezén a szegek nyomát, és ujjamat a szegek helyére nem teszem, és kezemet az oldalába nem helyezem, én nem hiszem!«
26Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványai, és Tamás is velük volt. Jézus eljött – bár az ajtó zárva volt –, megállt középen, és így szólt: »Békesség nektek!« 27Azután azt mondta Tamásnak: »Tedd ide ujjadat és nézd a kezeimet; nyújtsd ki kezedet és tedd az oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő!« 28Tamás azt felelte: »Én Uram és én Istenem!«29Jézus erre azt mondta neki: »Mivel láttál engem, hittél. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.«

Együttműködöm

Én Uram! Én Istenem!
Befogadom jelenlétedet.
Neked adom hitbéli hiányaimat: “Hiszek Uram, segíts hitetlenségemen!” ( Mk 9, 24)

Összegzés

Miatyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved
jöjjön el a te országod
legyen meg a te akaratod
amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
és bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
és ne vígy minket a kísértésbe;
de szabadíts meg a gonosztól.

Az Úr békéje legyen veletek mindenkor! Köszöntsétek egymást a béke jelével!
Legyen békesség köztünk mindenkor!

Visszatekintés

Tekints vissza a napodra! Kérdezd meg magadtól:
Az előző imatapasztalatból mi az, ami megragadott? Van-e valami, ami most is élő? Az élet eseményei miként hatottak az imatapasztalatra? Az imatapasztalat hogyan hatott az élet eseményeire? Hol érzékeltem Isten jelenlétét a napomban?