4. nap

SZOMJÚSÁG

Ráhangoló

A testi szomjúsághoz hasonlóan képes vagy érzékelni a belső szomjúságodat is? Miből veszed észre, ha egy számodra fontos belső forrásodból nem jutsz vízhez?

Előkészület

Készítsd elő önmagadat, mint a Szentlélek templomát! Gyújts meg egy gyertyát! Helyezkedj el kényelmesen! Kezedet formáld úgy, hogy befogadó gesztust alakíts ki! Hallgasd meg a következő dallamot!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen 

Elmélkedés

Imagyakorlat

Olvasd el egyszer a zsoltárt! Figyeld meg, a zsoltár mely szava gyakorol rád hatást, melyik érint meg! Ezt a szót ízlelgesd, ismételd, engedd, hogy “zamata” átjárjon!

42. Zsoltár 


2Amint a szarvas kívánkozik a forrás vizéhez,
úgy kívánkozik lelkem tehozzád, Istenem!
3Szomjazza lelkem az erős, élő Istent:
mikor jutok oda, hogy Isten színe előtt megjelenjek?
4Éjjel-nappal könnyem a kenyerem,
hiszen napról-napra azt mondják nekem: »Hol van a te Istened?«
5Kiöntöm lelkemet és arra emlékezem,
hogyan vonultam a csodás hajlék helyére, az Isten házához
hangos ujjongással és hálaadással, az ünneplő sokasággal.
6Miért vagy szomorú, lelkem,
miért háborogsz bennem?
Bízzál Istenben, mert fogom még áldani őt,
arcom üdvösségét, az én Istenemet!
7Lelkem elcsüggedt bennem, azért rád gondolok
a Jordán és a Hermon földjéről, a Miszár hegyéről.
8Örvény örvényt hív elő, amíg harsognak zuhatagjaid:
mind áthaladnak rajtam árjaid és hullámaid.
9Nappal kegyességét küldi nekem az Úr,
s éjjel neki szól énekem:
imádkozom éltem Istenéhez.
10Ezt mondom Istennek: »Oltalmazóm,
miért feledkezel meg rólam?
Miért kell szomorúan járnom-kelnem,
miközben sanyargat engem ellenségem?«
11Amíg csontjaimat törve, gyaláznak elnyomóim,
és napról-napra azt mondják nekem: »Hol van a te Istened?«
12Miért vagy szomorú, lelkem,
miért háborogsz bennem?
Bízzál Istenben, mert fogom még áldani őt,
arcom üdvösségét, az én Istenemet!

Jegyezd fel azt a szót a füzetedbe, ami megérintett! 

Együttműködöm

Kérdezd meg magadtól: Mi az, amit ma fel szeretnék, fel tudok ajánlani Istennek a képességeimből, lehetőségeimből, önmagamból, hogy jobban együttműködjek vele, és jobban megismerjem őt? 
Jegyezd fel ezt a füzetedbe!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, 
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen

Összegzés

Írd meg a mai napon saját zsoltárodat! 

Visszatekintés (2. imaidő)

Tekints vissza a napodra! Kérdezd meg magadtól:
Az előző imatapasztalatból mi az, ami megragadott? Van-e valami, ami most is élő? Az élet eseményei miként hatottak az imatapasztalatra? Az imatapasztalat hogyan hatott az élet eseményeire? Hol érzékeltem Isten jelenlétét a napomban?