8. nap

VÍZTÜKÖR

Ráhangoló

Ha tükörbe nézel, találsz olyan arcvonásokat, amelyeket be tudsz azonosítani szüleid, nagyszüleid örökségeként?

Előkészület

Becsukom a szemem, és pár pillanatig észlelem az ajkamat, nyelvemet. Hagyom, hogy feljöjjön bennem aktuális éhségem. Mire vágyom? Elfogadom, ami megjelenik bennem. (Theresia nővér, Őáltala, Ővele és Őbenne című könyve, 60.oldal)

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Elmélkedés

Szent József karjai közt tartja Jézust

Hogyan tükröződik az Isten szeretete? Lehet-e az isteni szeretetet és az emberi szeretetet elválasztani egymástól? Mitől lesz az emberi szeretet istenivé, Istenévé? Mitől lesz az Isten szeretete emberivé, az emberévé? 


Jézus kezébe veszi a kenyeret

Imagyakorlat


Ozeás próféta könyvében Isten így szól népéhez:
“Emberi kötelékekkel,
a szeretet bilincseivel vonzottam őket;
olyan voltam hozzájuk,
mint aki arcához emeli a csecsemőt;
és lehajoltam hozzá,
hogy ételt adjak neki.” (Oz 11,4)

Máté 26, 26-29.

26Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta tanítványainak, ezekkel a szavakkal: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem!”27Aztán fogta a kelyhet, hálát adott, és ezekkel a szavakkal nyújtotta nekik: „Igyatok ebből mindnyájan, 28mert ez az én vérem, a szövetségé, amelyet sokakért kiontanak a bűnök bocsánatára. 29Mondom nektek, mostantól nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg majd az újat nem iszom veletek Atyám országában.” 

Együttműködöm

Áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk az életünket és mindazt, ami hozzánk tartozik. Felajánljuk neked az emberi munkánk gyümölcsét: mindazt, amit a tetőled kapott képességeinkkel, adottságainkkal eddig tettünk, ahogy megmunkáltuk azokat. Felajánljuk azt is, ha valamit elhanyagoltunk, elmulasztottunk. Kérlek vegyed kezedbe erősségeinkkel és gyengeségeinkkel együtt! Formáld át életünket a te jelenléted helyévé!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Összegzés

Áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. 
Áldott legyen az Isten mindörökké. 

A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek.

Áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a Te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
Áldott legyen az Isten mindörökké. 

Visszatekintés

Tekints vissza a napodra! Kérdezd meg magadtól:
Az előző imatapasztalatból mi az, ami megragadott? Van-e valami, ami most is élő? Az élet eseményei miként hatottak az imatapasztalatra? Az imatapasztalat hogyan hatott az élet eseményeire? Hol érzékeltem Isten jelenlétét a napomban?