9. nap

ÉLTET

Ráhangoló

Nagy adag bátorság kell elhordozni a félelmet, kétséget, szenvedést. A bátorság talán pont az az erő, ami a gyengeségben megmutatkozik. Tényleg akkor lennék bátor, amikor éppen gyenge vagyok?

Előkészület

Meggyújtok egy mécsest. Elhelyezkedem az imádsághoz. Becsukom a szemem, ellazulok, és néhány pillanatig érzékelem, ahogy kering bennem az élet. A szívemre tehetem a kezemet, vagy észlelhetem a pulzusomat. (Theresia nővér, Őáltala, Ővele és Őbenne könyv 56.old.)

Elmélkedés

A félelem megtalál, ismerem az erejét. Tud bennem nagyobbra nőni a szenvedés, mint amekkora én magam vagyok. Tud olyan lenni, mint egy csapda. Menekülnék előle, de menekülésemmel, vergődésemmel még inkább belegabalyodok, beszorít. Aztán valahol a mélyén megnyílik egy kapu, a lelkem az életet sóvárogja; ekkor olyan nagyon jó, ha szólíthatok VALAKIT. 
Viktor E. Frankl pszichiáter, aki megjárta Auschwitzot így ír: “A szenvedés látóvá teszi az embert, a világot, pedig átláthatóvá. A lét átláthatóvá válik az ember számára, s megnyílik a szenvedőnek, aki a mélyére lát.”

Palestrina: Missa Aeterna Christi munera – Sanctus

Imagyakorlat

Nézd a képeket!
Olvasd Jézus kereszten kimondott szavait!
Lépj be a találkozás terébe!
Segítségedre lehet a képmeditáció, a ritmikus ima, a szemlélődő jelenlét.


“Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” (Lk 23,34)
“Még ma velem leszel a paradicsomban.” (Lk 23,43)
“Asszony, íme a te Fiad”; Íme a te anyád!” (Jn 19, 26-27)

“Éli, Éli lamma szabaktani” (“Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”) (Mt 27,46; Mk 16, 34)
“Szomjazom.” (Jn, 19, 28)
“Beteljesedett.” (Jn 19,30)
“Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” (Lk 23,46)

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit.

Együttműködöm

Istenem, neked adom,
odahelyezem a Te oltárodra
félelmeimet, szenvedéseimet, kétségeimet, bűneimet és gyengeségemet;
azt, amikor a “senki földjén” úttalan kóborlok.
Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen

Összegzés

Íme hitünk szent titka: 
Halálodat hirdetjük Urunk és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.

Visszatekintés

Tekints vissza a napodra! Kérdezd meg magadtól:
Az előző imatapasztalatból mi az, ami megragadott? Van-e valami, ami most is élő? Az élet eseményei miként hatottak az imatapasztalatra? Az imatapasztalat hogyan hatott az élet eseményeire? Hol érzékeltem Isten jelenlétét a napomban?